16:20 08/09/2008

Ocean Bank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản xác nhận Ocean Bank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 5/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, Ocean Bank được phép cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng lĩnh vực...

Trong quá trình triển khai và thực hiện các hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối, Ocean Bank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ này.

Được biết, tiền thân của Ocean Bank là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đô thị theo quyết định số 104/QĐ-NHNN ngày 09/01/2007.