16:34 15/03/2010

Ocean Group đăng ký niêm yết 250 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

HOSE thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group)

Ocean Group có 5 công ty con/công ty liên kết, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.
Ocean Group có 5 công ty con/công ty liên kết, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group).

Theo đó, Ocean Group đăng ký niêm yết 250 triệu cổ phiếu trên HOSE. Công ty có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, cao ốc văn phòng, các công trình hạ tầng, công trình công nghiệp, công trình dân dụng; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;...

Được biết, Ocean Group có 5 công ty con/công ty liên kết, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS).