15:31 27/03/2014

Ocean Group sẽ phát hành 980 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được dùng để góp vào một số dự án của Ocean Group và tăng quy mô vốn hoạt động cho tập đoàn

Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2014.

Theo đó, OGC công bố kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ có  mã trái phiếu là OceanGroup Bond 980.2014 cho dưới 100 nhà đầu tư với trị giá 980 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng, thời hạn 3 năm kể từ ngày phát hành vào ngày 1/4 tới. Số chứng khoán này thuộc nhóm trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.

Số tiền thu được sẽ dùng để góp vốn vào một số dự án của tập đoàn như Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại Lega Fashion House (250 tỷ đồng), Trung tâm thương mại văn phòng và khu căn hộ Gia Định Plaza (250 tỷ đồng). Phần còn lại (480 tỷ đồng) được Ocean Group dùng cho việc tăng quy mô vốn hoạt động toàn tập đoàn.

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (12 tháng) là 9% một năm. Từ kỳ tiếp theo, lãi suất trái phiếu sẽ tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân theo VND, kỳ hạn 12 tháng trả sau.

Được biết, doanh thu thuần năm 2013 của Tập đoàn đạt 2.581 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 168 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 137 tỷ đồng.