17:41 15/10/2010

OceanBank: 9 tháng, 530 tỷ đồng lợi nhuận

Minh Tú

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đạt 530 tỷ đồng

Theo OceanBank, mức vốn mới hoàn toàn đảm bảo vượt mức cổ tức 12% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2010.
Theo OceanBank, mức vốn mới hoàn toàn đảm bảo vượt mức cổ tức 12% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2010.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) đạt 530 tỷ đồng.

Đó là số lợi nhuận sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro, theo thông báo cuối chiều 15/10 của OceanBank.

Thông báo cho biết, tính đến hết tháng 9/2010, tổng tài sản của OceanBank đạt 50.151 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. OceanBank đặt kế hoạch thu 520 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2010, tuy nhiên lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế đã đạt 530 tỷ đồng.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán về việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2010, từ ngày 16/10 đến 29/10/2010, OceanBank chào bán 150.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn đợt 1/2010 lên 3.500 tỷ đồng.

Theo OceanBank, kế hoạch và thời gian phát hành cổ phiếu đã được tính toán phù hợp với mức độ sử dụng vốn kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh, “hoàn toàn đảm bảo vượt mức cổ tức 12% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2010”.