11:03 18/04/2011

OceanBank đặt chỉ tiêu 800 tỷ đồng lợi nhuận năm 2011

Minh Tú

Năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) đặt chỉ tiêu 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

OceanBank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng trong năm nay.
OceanBank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng trong năm nay.
Ngày 16/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên, thông qua các nội dung và chỉ tiêu hoạt động năm 2011.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2010, OceanBank có tổng tài sản đạt 55.139 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro là 691 tỷ đồng, cổ tức được chi trả ở mức 16%.

Cũng trong năm 2010, ngân hàng này đã tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới ra gần 100 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, xây dựng quan hệ đại lý với gần 170 ngân hàng quốc tế uy tín.

Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản: tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 65.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, cổ tức đạt 12%.

“OceanBank xác định năm 2011, tình hình kinh doanh ngân hàng còn nhiều khó khăn đặc biệt với các chính sách tiền tệ thắt chặt, kiềm chế lạm phát của Chính Phủ. OceanBank không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà tăng cường ổn định hệ thống, phát triển bền vững theo chiều sâu, kiểm soát rủi ro và hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ đồng bộ, gia tăng giá trị cao nhất cho khách hàng”, báo cáo kết quả đại hội cổ đông của ngân hàng này cho biết.