00:09 30/03/2010

OceanBank đặt kế hoạch 420 tỷ đồng lợi nhuận

Minh Tú

Đại hội cổ đông Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) thông qua kế hoạch 420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2010

OceanBank đặt kế hoạch tăng tổng tài sản từ hơn 33.000 tỷ đồng lên 39.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trong năm 2010.
OceanBank đặt kế hoạch tăng tổng tài sản từ hơn 33.000 tỷ đồng lên 39.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trong năm 2010.
Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) thông qua kế hoạch 420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2010.

Ngày 27/3, OceanBank tổ chức đại hội cổ đông và thông qua một số chỉ tiêu hoạt động trong năm nay.

Cụ thể, ngân hàng này đặt kế hoạch tổng tài sản đến cuối năm 2010 là 39.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 34.600tỷ đồng, tổng dư nợ 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến đạt 11%.

Cũng trong năm 2010, OceanBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng; mở thêm 6 - 8 chi nhánh và khoảng 30 phòng giao dịch mới.

Tính đến 31/12/2009, tổng tài sản OceanBank đạt trên 33.000 tỷ đồng, đạt 135,32% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động đạt 31.180 tỷ đồng; dư nợ tín dụng ở mức 10.188 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,61%; lợi nhuận 300 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức ở mức 11%.

Năm 2009 cũng là năm đánh dấu sự kiện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng này.