14:03 31/03/2009

OceanBank được chào bán 60 triệu cổ phiếu

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương

Giao dịch tại OceanBank.
Giao dịch tại OceanBank.
Ngày 27/3/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Theo đó, OceanBank được phép chào bán ra công chúng 60 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó chào bán 18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 2 triệu cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ngân hàng; 20 triệu cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí và 20 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.
          
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngân hàng phải hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
           
Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.