05:02 20/03/2011

OceanBank giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp xuất khẩu

Minh Tú

OceanBank triển khai chương trình khuyến khích, hỗ trợ khách hàng vay vốn để sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu

OceanBank sẽ giảm 1 - 2% lãi suất cho vay bằng VND đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.
OceanBank sẽ giảm 1 - 2% lãi suất cho vay bằng VND đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) triển khai chương trình khuyến khích, hỗ trợ khách hàng vay vốn để sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

Thông báo của OceanBank cho biết, ngân hàng này sẽ áp dụng lãi suất cho vay bằng USD ở mức 3,5%/năm, lãi suất cho vay bằng VND sẽ giảm từ 1% - 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Điều kiện ưu đãi là khách hàng cam kết bán lại nguồn ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu cho OceanBank. Khách hàng có thể vay từng lần hoặc theo hạn mức, thời hạn rút vốn tối đa là 12 tháng.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có tài khoản tại OceanBank nhanh chóng bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời, OceanBank chấp nhận cho khách hàng chi vượt số tiền trên tài khoản tiền gửi. Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần để được cấp hạn mức trong 12 tháng và chỉ phải trả lãi theo số tiền sử dụng và thời hạn thấu chi thực tế. Hạn mức tối đa OceanBank cấp cho doanh nghiệp là 5 tỷ đồng.