23:24 20/06/2011

OceanBank hợp tác toàn diện với Vinalines

Hoàng Vũ

Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa OceanBank với Vinalines.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa OceanBank với Vinalines.
Ngày 20/6/2011 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Trong khuôn khổ thỏa thuận này, OceanBank cam kết sử dụng những nguồn lực tốt nhất để cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng cho Vinalines và đối tác của tổng công ty này.

OceanBank ưu tiên dành các ưu đãi như: cung cấp tín dụng mua tàu, tư vấn các dịch vụ thẻ tiện ích và các các sản phẩm tài chính khác cho Vinalines. Ngoài ra, OceanBank sẽ dành cho cán bộ nhân viên của Vinalines các sản phẩm và chính sách dành cho khách hàng cá nhân như dịch vụ tiết kiệm điện tử E-Savings, tích điểm thưởng với Thẻ hội viên OceanBank và tư vấn tài chính tín dụng cá nhân...

Về phía Vinalines, hiện nay Tổng công ty đang xây dựng chiến lược phát triển mua tàu và xây cảng với cam kết ưu tiên sử dụng tối đa các dịch vụ ngân hàng mà OceanBank cung cấp như dịch vụ thanh toán chi trả tiền nhanh, thanh toán kiều hối trong  nước và quốc tế; uỷ thác và nhận uỷ thác vốn cho vay; thu đổi ngoại tệ và các dịch vụ tài chính khác.

Ngoài ra, Vinalines cũng sẽ tạo điều kiện để OceanBank tiếp cận và giới thiệu dịch vụ của mình tới các đối tác của Tổng công ty.