13:18 13/09/2007

OceanBank phát hành hơn 360 tỷ đồng kỳ phiếu

Minh Đức

Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) vừa triển khai đợt phát hành kỳ phiếu VND và USD năm 2007

Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) vừa triển khai đợt phát hành kỳ phiếu VND và USD năm 2007.

Đây là loại kỳ phiếu ghi danh có kỳ hạn 364 ngày, lãi suất 9,36%/năm với kỳ phiếu VND và 5,25%/năm với kỳ phiếu USD.

Mệnh giá tối thiểu của kỳ phiếu VND là 100.000 VND đối với cá nhân và 1.000.000 VND đối với tổ chức. Mệnh giá tối thiểu của kỳ phiếu USD là 50 USD đối với cá nhân và 10.000 USD đối với tổ chức. Tổng mệnh giá đợt phát hành này là 200 tỷ VND và 10 triệu USD.

Khi mua kỳ phiếu của OceanBank, khách hàng có thể sử dụng để chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố vay vốn tại OceanBank và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Đến hạn thanh toán, nếu chủ sở hữu kỳ phiếu không đến lĩnh thì toàn bộ số tiền gốc và lãi của kỳ phiếu kể từ ngày đáo hạn đến ngày thực lĩnh sẽ được hưởng theo lãi xuất tiền gửi không kỳ hạn là 3% đối với cá nhân và 2,4% đối với tổ chức.