11:07 28/02/2012

OceanBank tăng thu từ hoạt động thanh toán

Thúy Hằng

Nguồn thu từ hoạt động thanh toán của OceanBank còn khiêm tốn song đã có tốc độ tăng trưởng khá cao trong năm 2011

OceanBank nhận giải thưởng ngân hàng có tỷ lệ công điện đạt chuẩn cao từ Wells Fargo.
OceanBank nhận giải thưởng ngân hàng có tỷ lệ công điện đạt chuẩn cao từ Wells Fargo.
Nguồn thu từ hoạt động thanh toán của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) còn khiêm tốn song đã có tốc độ tăng trưởng khá cao trong năm 2011.

Tại lễ nhận giải thưởng ngân hàng có tỷ lệ công điện đạt chuẩn cao từ Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) cuối tuần qua, OceanBank cho biết thu nhập từ hoạt động thanh toán trong năm 2011 đã đạt 17,2 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2010.

Tốc độ tăng trưởng trên có từ việc mở rộng quan hệ với hơn 250 ngân hàng đại đại lý tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, mở thêm nhiều tài khoản Nostro cũng như bổ sung những ứng dụng mới trên các phần mềm phục vụ thanh toán để đạt độ an toàn và chính xác cao.

Giải thưởng từ Wells Fargo mà OceanBank vừa nhận cũng dựa trên cơ sở khả năng đáp ứng nhanh chóng và chính xác các yêu cầu thanh toán quốc tế, giảm thời gian và chi phí tra soát, giúp giao dịch thanh toán quốc tế của khách hàng chuẩn xác và nhanh chóng tại ngân hàng này. Đây là giải thưởng dành cho những ngân hàng xuất sắc nhất trong hoạt động soạn điện thanh toán với độ chính xác gần 100% lệnh chuẩn.

Trong năm 2011, OceanBank có tổng tài sản đạt 62.880 tỷ đồng, huy động đạt 57.378 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 19.187 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 646 tỷ đồng.