14:18 07/06/2010

OceanBank thu xếp 50 triệu Euro cho Điện Nhơn Trạch 2

Minh Tú

Công ty Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ nhận khoản tín dụng ngắn hạn trị giá 50 triệu Euro do OceanBank là đầu mối thu xếp

Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa các bên.
Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa các bên.
Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ nhận khoản tín dụng ngắn hạn trị giá 50 triệu Euro do Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) là đầu mối thu xếp.

Ngày 5/6, OceanBank và Crédit Agricole Corporate and Investment Bank đã ký kết hợp đồng thu xếp vốn và hợp đồng tín dụng ngắn hạn trị giá 50 triệu Euro, tương đương khoảng 1.150 tỷ đồng quy đổi, cho Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2.

Công ty Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập ngày 15/6/2007 để thực hiện  đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy điện Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2” trên diện tích đất 452.000 m2 tại Khu Công nghiệp Ông Kèo, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thiết kế với công suất 750 MW, có nguồn nhiên liệu chính là khí tự nhiên từ mỏ Cửu Long và Nam Côn Sơn. Nhà máy này được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua sân phân phối 220 kV mở rộng của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Sản phẩm điện do nhà máy sản xuất sẽ được bán cho tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua hợp đồng mua bán điện.