16:03 10/06/2008

OceanBank triển khai tiết kiệm rút gốc linh hoạt

Cẩm Tú

Từ 9/6, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) triển khai “Tiết kiệm rút gốc linh hoạt – lãi theo thời gian thực gửi” áp dụng cho tiền gửi VND và USD

Từ 9/6, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) triển khai “Tiết kiệm rút gốc linh hoạt – lãi theo thời gian thực gửi” áp dụng cho tiền gửi VND và USD.

Với sản phẩm này, người gửi có thể sử dụng tiền gửi tiết kiệm của mình bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu phát sinh, đồng thời được hưởng lãi suất cao, tối ưu, không bị áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền một lần nhưng có thể chủ động rút gốc nhiều lần, tùy theo nhu cầu sử dụng. Phần tiền gốc rút trước hạn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn thực gửi, tiền gốc còn lại được hưởng lãi suất ban đầu ghi trên sổ tiết kiệm. OceanBank không hạn chế số lần rút tiền trước hạn, nhưng số tiền rút phải là bội số của 100.000 VND hoặc 10 USD.

Theo OceanBank, hình thức tiết kiệm này sẽ tạo tiện lợi, giúp khách hàng quản lý tiền an toàn, hiệu quả bởi lãi suất là 16%/năm cho hầu hết các kỳ hạn.

Thời gian thực gửi được xác định theo số tuần/tháng và những ngày lẻ (nếu có) tính từ ngày gửi tiền tới ngày rút tiền. Lãi suất áp dụng được căn cứ theo bảng lãi suất tiết kiệm do OceanBank công bố tại thời điểm khách hàng gửi tiền.