08:02 09/08/2012

OCH miễn nhiệm phó tổng giám đốc

Hà Anh

OCH công bố quyết định niễm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với bà Sharmini T Surendran, kể từ ngày 7/8

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX) vừa công bố quyết định niễm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với bà Sharmini T Surendran, kể từ ngày 7/8.

Theo giới thiệu của OCH, bà Sharmini T Surendran có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và marketing tại các công ty lớn ở nước ngoài. Tại OCH, bà Sharmini T Surendran làm tổng quản lý của khách sạn StarCity Sài Gòn kiêm Phó tổng giám đốc OCH.

Trước đó, OCH bổ nhiệm ông Phó Thiên Sơn, sinh năm 1984, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm quyền Tổng giám đốc OCH, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2012.

Được biết, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ OCH trong quý 2/2012 đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng 35,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (57,3 tỷ đồng) là do trong quý này công ty đã tiến hành chuyển nhượng số cổ phần công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Givral.