09:48 05/04/2011

OCH nắm quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An

Minh Hà

OCH thông báo nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Đất Việt trong Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An

Thời điểm thực hiện được tính từ ngày được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An có quyết định bằng văn đồng ý việc chuyển nhượng.
Thời điểm thực hiện được tính từ ngày được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An có quyết định bằng văn đồng ý việc chuyển nhượng.
Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX) thông báo nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Đất Việt trong Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An.

Cụ thể, hiện tại OCH đang nắm giữ số cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An là  20,3 triệu cổ phần, tương đương 203 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng, chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An.

Công ty sẽ nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Đất Việt là 20,59 triệu cổ phần, tương đương 205,9 tỷ đồng, chiếm 35,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An.

Nâng số cổ phần sẽ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng là 40,89 triệu cổ phần tương đương 408,9 tỷ đồng, chiếm 70,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An.

Thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần được tính từ ngày được Công ty Cổ phần Đầu tư ơhát triển Bình An có quyết định bằng văn đồng ý việc chuyển nhượng.

Trước đó, OCH công bố mua 2.490.000 cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn suối Mơ từ doanh nghiệp tư nhân khách sạn La Dolce Vita với tổng mệnh giá là  24,9 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tràng Tiền với tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là 634.700 cổ phần với tổng mệnh giá cổ phần là 6,347 tỷ đồng, chiếm với 99,17% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tràng Tiền.