11:08 20/02/2013

OCH thay Tổng giám đốc người nước ngoài

Hà Anh

Ông Albert Saebel Sven, thành viên Hội đồng Quản trị OCH được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 7/2

Diễn biến giá cổ phiếu OCH trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu OCH trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Ngày 19/2, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX) thông báo thay đổi Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Albert Saebel Sven được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 7/2. Ông Albert Saebel Sven sinh năm 1974, cử nhân kinh tế hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị OCH đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc OCH của ông Phó Thiên Sơn và chuyển ông Sơn sang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Quản trị thường trực của OCH từ ngày 7/2.

Được biết, ông Phó Thiên Sơn, sinh năm 1984, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc OCH từ ngày 25/7/2012. Trước khi miễn nhiệm, ông Sơn đang là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Hiện, ông Sơn đang nắm giữ 30.000 cổ phiếu OCH, chiếm 0,03% vốn điều lệ và đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ; thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông; thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Việt; Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư; Giám đốc Công ty TNHH MTV Sao Hôm.