15:00 24/03/2009

OCI bị buộc ngừng dịch vụ phone-to-phone

M.Chung

Dịch vụ điện thoại Internet phone-to-phone của Công OCI bị kết luận là vi phạm pháp luật

Thông báo về vụ việc trên trang web của OCI.
Thông báo về vụ việc trên trang web của OCI.
Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM vừa có kết luận dịch vụ điện thoại Internet phone-to-phone chiều gọi về Việt Nam của Công ty Cổ phần Internet Một kết nối (One Connection - OCI) là vi phạm pháp luật.

Theo kết luận của thanh tra Sở, dịch vụ này chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp.

Vì thế, Sở cho rằng OCI đã vi phạm pháp luật, đồng thời buộc công ty phải ngưng hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ này, cũng như tháo gỡ ngay những thông tin liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ phone-to-phone chiều gọi về Việt Nam trên các website www.oci.com.vn, www.vietvoice.vn và www.ring-voiz.vn.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM, OCI cũng phải thực hiện ngay việc thu hồi thẻ điện thoại Internet VietVoice và Ring-Voiz gọi được về Việt Nam đã đưa ra thị trường trước ngày 31/3/2009, đồng thời chịu trách nhiệm hành chính về hoạt động chưa được cấp phép này.

Dịch vụ này của OCI được cung cấp ra thị trường vào cuối năm 2008, với hai loại thẻ gọi điện thoại quốc tế là VietVoice và ring-Voiz, cho phép người dùng tại Mỹ, Canada, Úc gọi về Việt Nam và tất cả các nước khác.

Đến thời điểm hiện tại, dịch vụ phone-to-phone chưa được sử dụng tại Việt Nam, mới chỉ có dịch vụ điện thoại Internet cung cấp dưới hình thức PC-to-PC (máy tính tới máy tính) và PC-to-phone (máy tính tới máy điện thoại) được sử dụng.

* Theo thông tin từ OCI, để sử dụng dịch vụ phone-to-phone chiều gọi về Việt Nam của OCI, người dùng tại Mỹ, Canada và Úc chỉ cần dùng máy cố định hay di động gọi vào các số tổng đài địa phương tại mỗi nước (do OCI cung cấp), nhập số tài khoản và PIN (personal identification number - mã số xác thực) của thẻ VietVoice hay ring-Voiz rồi bấm tiếp số cần gọi.