13:57 27/06/2009

ODA vẫn “nghẽn” ở giải ngân

Anh Quân

Báo cáo cập nhật về tình hình thu hút ODA 6 tháng đầu năm 2009 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát đi ngày 24/6

Báo cáo cập nhật về tình hình thu hút ODA 6 tháng đầu năm 2009 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát đi ngày 24/6.

Theo đó, tổng giá trị vốn ODA được ký thông qua các hiệp định với các nhà tài trợ, tính từ đầu năm đến 16/6, đạt 1.782,98 triệu USD, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm 2008 (1.539 triệu USD).

Trong con số đó, vốn vay đạt 1.384,83 triệu USD, viện trợ không hoàn lại 154,5 triệu USD.

Các nhà tài trợ có giá trị hiệp định ODA ký kết lớn gồm Nhật Bản (riêng vốn vay JICA đạt 852 triệu USD), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đạt 482 triệu USD, và Ngân hàng Thế giới (WB) đạt 265 triệu USD.

Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức giải ngân vốn ODA 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 1.270 triệu USD, bằng 67% kế hoạch giải ngân cả năm 2009 và tăng khoảng 9% so cùng kỳ năm ngoái. Trong con số 1.270 triệu USD đó, vốn vay khoảng 1.163 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 107 triệu USD.

Riêng số liệu của nhóm 6 ngân hàng phát triển (ADB, AFD, JICA, KOEXIM Bank, KfW và WB), tổng vốn ODA giải ngân trong 6 tháng qua đạt 1.132,98 triệu USD.

Theo các nhà tài trợ, tuy mức giải ngân đã được cải thiện từ cuối quý 1/2009 đến nay, song do khối lượng ODA cam kết tăng nên tỷ lệ giải ngân vốn của các nhà tài trợ nhóm 6 ngân hàng kể trên vẫn thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của khu vực.

Chẳng hạn, mức giải ngân vốn ODA của Việt Nam chỉ đạt từ 12-13% số vốn WB đã cam kết, trong khi mức giải ngân vốn ODA bình quân khu vực của WB là 20-22%, bản báo cáo viết.