14:58 09/11/2012

OGC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

OGC bổ nhiệm ông Trương Xuân Khánh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 8/11

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) công bố thông tin về thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc.

Theo đó, OGC bổ nhiệm ông Trương Xuân Khánh, sinh năm 1977, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 8/11.

Trước đó, công ty đã miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc với bà Lê Thị Anh Tuyết từ ngày 24/9 theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, Ban lãnh đạo của Tập đoàn Đại Dương hiện có 4 thành viên gồm ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ Tổng giám đốc và 3 phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Dung, ông Đào Vũ Nguyên và ông Trương Xuân Khánh.