14:49 01/03/2011

OGC phát hành 50 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5:1

Hà Anh

Hội đồng Quản trị OGC thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và góp vốn thành lập công ty con

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và góp vốn thành lập công ty con.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua phát hành 50 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 500 tỷ đồng tính theo mệnh giá để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (1 cổ đông hiện hữu sở hữu 5 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu mới). Dự kiến việc chia thưởng sẽ được thực hiện trong quý 2/2011.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị Công ty cũng thông qua việc góp 50,73 tỷ đồng với số cổ phần nắm giữ là 5.073.000 cổ phần, chiếm 89% vốn điều lệ nhằm đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Licogi Lê Văn Lương.

Trước đó, OGC cho biết, doanh thu hợp nhất của OGC đạt 2.245 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 7,6 lần so với năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt 801 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch, tăng 16,7 lần so với năm 2009.