08:13 27/12/2011

OGC phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Mai Anh

OGC đã phát hành số trái phiếu trên cho 2 nhà đầu tư kèm với hơn 3,2 triệu chứng quyền

Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) thống nhất dừng đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua ngày 25/3/2011 và cho biết kết quả phát hành trái phiếu trên.

Theo đó, OGC dự kiến phát hành 1.000 trái phiếu và công ty đã phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho 2 nhà đầu tư. Tổng số chứng quyền tương ứng là gần 3,2 triệu chứng quyền.

Mỗi trái phiếu sẽ được nhận 4.546 chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu phổ thông nhưng phải tuân theo sự điều chỉnh.

Theo phương án đã được thông qua hồi đầu năm, OGC dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất năm đầu tiên là 12% và các năm tiếp theo không ít hơn 10%. Trái phiếu sẽ đáo hạn và được chuyển đổi thành cổ phần với giá chuyển đổi là 22.000 đồng/cổ phiếu, tuân theo sự điều chỉnh.

Ngày 30/12 tới, 50.000.000 cổ phiếu phát hành thêm của OGC sẽ chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 920/2011/TB-SGDHCM ngày 9/11/2011.