21:11 08/10/2013

OGC thay Tổng giám đốc

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Thành viên Ban tổng giám đốc hiện tại của OGC.<br>
Thành viên Ban tổng giám đốc hiện tại của OGC.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị OGC quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc OGC đối với ông Lê Quang Thụ, kể từ 7/10/2013. Sau khi rời khỏi chức vụ Tổng giám đốc, ông Thụ được bố trí làm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời cũng kể từ ngày 7/10/2013.

Ông Hà Trọng Nam cũng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời. Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị này sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông của OGC sắp tới.

Tổng giám đốc mới lên thay ông Lê Quang Thụ là ông Dương Trọng Nghĩa, sinh năm 1975.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị OGC cũng miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị công ty đối với ông Vũ Hồng Sơn và bà Lê Thị Thu Thủy theo đơn từ nhiệm.

Hiện, Ban giám đốc của OGC có 4 thành viên gồm: ông Dương Trọng Nghĩa, hai phó tổng giám đốc gồm bà Nguyễn Thị Dung và ông Đào Vũ Nguyên, ông Hoàng Văn Tuyến - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Được biết, ngày 23/10 tới, OGC sẽ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Dự kiến từ ngày 10/10/2013 đến 12h00 ngày 31/10/2013, OGC xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của công ty về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập.