08:34 13/10/2011

OGC tiếp tục góp vốn thành lập công ty mới

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) công bố thông tin về việc góp vốn đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) công bố thông tin về việc góp vốn đầu tư.

Theo đó, OGC dự kiến góp 41,4 tỷ đồng cùng với các cổ đông khác thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương và cử bà Bùi Thị Lan Hương làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp trên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, OCG đã công bố đầu tư góp vốn 19,5 tỷ đồng, tương ứng 1.950.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư THT Việt Nam;

Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh doanh Công trình công nghiệp Việt Sing với số lượng cổ phần mua là 2.352.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng 23,52 tỷ đồng, chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh doanh Công trình công nghiệp Việt Sing;

Đồng thời, điều chỉnh vốn góp đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Licogi Lê Văn Lương với tổng vốn góp sau điều chỉnh là hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng 724.148 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng, chiếm 89% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Licogi Lê Văn Lương.

Từ ngày 27/10 đến ngày 9/11/2011, OGC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác (sẽ bổ sung nếu thấy cần thiết theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc theo đề nghị của cổ đông).