15:09 21/10/2010

ONE: Trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thực hiện quyền mua

Hạ Vy

25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền; bằng cổ phiếu và thực hiện phát hành thêm cổ phiếu của ONE

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 27/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền; bằng cổ phiếu và thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HNX).

Theo đó, ngày 25/11, ONE trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% (100 cổ phiếu cũ sẽ được trả cổ tức bằng 12 cổ phiếu mới).

Đồng thời, ONE dự kiến phát hành 1.785.000 cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/11/2010 đến ngày 8/12/2010; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 15/11/2010 đến ngày 10/12/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại văn phòng Công ty - 135 Phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.