10:07 30/01/2015

Ông Đặng Hồng Anh thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc Sacomreal

Hà Anh

Ông Đặng Hồng Anh là con trai của nguyên Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacomreal, sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Sacomreal từ ngày 29/1/2015<br>
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacomreal, sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Sacomreal từ ngày 29/1/2015<br>
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín - Sacomreal (mã SCR-HNX) vừa thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, công ty bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vinh, sinh năm 1977 giữ chức vụ Tổng giám đốc Sacomreal kể từ ngày 29/1/2015. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Ông Phạm Nhật Vinh từng là Phó tổng giám đốc Sacombank, Phó chủ tịch Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Đồng thời, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacomreal, sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Sacomreal từ ngày 29/1/2015.

Việc kiêm nhiệm của ông Đặng Hồng Anh được bắt đầu từ ngày 8/11/2013, sau khi ông Ngô Vĩ Hùng từ nhiệm Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đặng Hồng Anh là con trai của nguyên Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành.