15:53 18/08/2014

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký bán 41 triệu cổ phiếu KBC

Hà Anh

Chủ tịch Hội đồng quản trị của KBC đăng ký bán 41 triệu cổ phiếu, từ ngày 20/8-18/9, nhằm cơ cấu lại danh mục và góp vốn

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Đặng Thành Tâm.

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị KBC - đăng ký bán 41 triệu cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 101.250.000 cổ phiếu, chiếm 25,98% xuống còn 60.250.000 cổ phiếu, chiếm 15,46% vốn điều lệ tại KBC.

Giao dịch thực hiện từ ngày 20/8 đến 18/9/2014 bằng phương thức thoả thuận nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục và góp vốn. 

Hiện, giá cổ phiếu KBC được giao dịch quanh mốc 11.100 đồng/cổ phiếu. Giao dịch thành công, ông Đặng Thành Tâm sẽ thu được trên 455 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2, doanh thu thuần của KBC đạt 66,87 tỷ đồng, giảm 55,77% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng năm 2014 đạt 220,49 tỷ, tăng 16,04% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lãi 28,55 tỷ, cùng kỳ lỗ 19,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 35,5 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 85 tỷ đồng). Lãi sau thuế quý 2 đạt trên 18 tỷ đồng, lũy kế đạt gần 26 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 53,93 tỷ đồng). EPS 6 tháng đạt 127 đồng, quý 2 đạt 87 đồng.