21:40 15/11/2012

Ông Đỗ Minh Toàn rút khỏi Hội đồng Thành viên ACBS

Hà Anh

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu, đã rút khỏi Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Ông Đỗ Minh Toàn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty
 TNHH Chứng khoán ACB kể từ ngày 14/11/2012.<br>
Ông Đỗ Minh Toàn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB kể từ ngày 14/11/2012.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Thành viên công ty.

Theo đó, ông Đỗ Minh Toàn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB kể từ ngày 14/11/2012. Ông Toàn hiện giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB).

Đồng thời, ACBS bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng và ông Vijay Maheshwari giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thành viên ACBS.

Trước đó, ngày 17/10/2012, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Ngân hàng Á Châu cũng từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Thành viên ACBS.

Như vậy, Hội đồng Thành viên ACBS bao gồm: ông Bùi Tấn Tài (Chủ tịch) và ông Phạm Phú Khôi, ông Lê Bá Dũng và ông Vijay Maheshwari.

Được biết, ACBS là công ty con của Ngân hàng Á Châu. Trong quý 3, doanh thu của ACBS đạt 116,3 tỷ đồng, nhưng  lỗ sau thuế 55,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ACBS đạt hơn 410 tỷ đồng doanh thu và đạt 142,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngày 6/11 vừa qua, ACBS đã bán 9.756.046 cổ phiếu EIB, giảm số lượng nắm giữ từ trên 58,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,72% vốn điều lệ xuống còn hơn 48,5 triệu cổ phiếu EIB, chiếm 3,93% vốn điều lệ.