11:01 01/03/2010

Ông Dominic Scriven làm Chủ tịch VFM

P.V

Ông Dominic Scriven đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Ông Dominic Scriven.
Ông Dominic Scriven.
Ông Dominic Scriven đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), thay ông Trần Thanh Tân.

Ngày 26/2, VFM có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng Quản trị và quyết định tăng vốn điều lệ.

Theo thông báo, kể từ ngày 26/2/2010, ông Dominic Scriven bắt đầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị VFM, thay ông Trần Thanh Tân; ông Trần Thanh Tân sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Cũng theo thông báo trên, VFM quyết định tăng vốn điều lệ kể từ ngày 24/2/2010 từ 100 tỷ đồng lên 109,6 tỷ đồng.