19:14 27/04/2021

Ông Dương Nhất Nguyên trúng cử ghế “nóng” của Vietbank

Lan Anh -

Ngay sau đại hội cổ đông thường niên 2021 kết thúc, ông Dương Nhất Nguyên đã được bầu vào ghế "nóng" Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025…

Ông Dương Nhất Nguyên đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - tài chính - ngân hàng.
Ông Dương Nhất Nguyên đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - tài chính - ngân hàng.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào sáng ngày 26/4/2021, chiều cùng ngày, Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Dương Nhất Nguyên, Thành viên Hội đồng Quản trị vào ghế “nóng” Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Dương Nhất Nguyên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, Trường Đại học DeVry, Hoa Kỳ. Ông đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - tài chính - ngân hàng.

Trước khi về Vietbank, ông từng giữ các vị trí điều hành, quản lý tại nhiều doanh nghiệp (Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm; Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm) và điều hành nhiều dự án lớn của Tập Đoàn Hoa Lâm.

Từ tháng 01/2013, ông Dương Nhất Nguyên tham gia Ban Điều hành Vietbank với vị trí Phó Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến nay, Ông trải qua các vị trí quản trị, điều hành tại Vietbank: Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020.

Ngoài ra, Ông Dương Nhất Nguyên còn phụ trách chỉ đạo các dự án chuyển đổi của Vietbank như: Dự án tiền lương, Dự án tái định vị thương hiệu, Dự án Corebanking, Dự án Ngân hàng số... với vị trí Trưởng Ban chỉ đạo dự án.

Còn vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 thuộc về ông Nguyễn Hữu Trung.

Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, hướng tới hoàn thành mục tiêu của giai đoạn mới 2020-2025 – đưa Vietbank vào top 15 ngân hàng có Tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025.

Được biết, năm 2021, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 21%; tổng huy động vốn đạt 91.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2020. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần năm 2020; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới ngưỡng 2%. Kết thúc quý I/2021, nhà băng này báo lãi 124 tỷ đồng.