16:16 24/10/2014

Ông Hà Văn Thắm bị miễn nhiệm Chủ tịch OceanBank

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm

Ngân hàng Nhà nước đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm.
Ngân hàng Nhà nước đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm.
Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông cáo về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank).

Theo thông cáo này, trong quá trình triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank.

Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm Ocean Bank hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm.

Đồng thời, ngày 23/10/2014, Hội đồng Quản trị Ocean Bank đã thống nhất quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch của ông Hà Văn Thắm.

Bà Nguyễn Minh Thu, thành viên Hội đồng Quản trị được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời thôi đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó tổng giám đốc, sẽ làm Phó tổng giám đốc phụ trách Ocean Bank.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại OceanBank theo quy định của pháp luật, đồng thời khẳng định, sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ocean Bank.

Ông Hà Văn Thắm sinh năm 1972 tại Bắc Giang. Ông là cử nhân Đại học Thương mại, Thạc sỹ Đại học Columbia Commonwealth (USA) và Tiến sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Paramount, Mỹ.

Cho tới tháng 1/2014, ông giữ vai trò là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch Ocean Bank, Chủ tịch Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH), Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS).