15:27 21/03/2013

Ông Hồ Huy muốn mua lại 11% vốn của MNC

Hà Anh

Ông Hồ Huy - Chủ tịch MNC dự kiến chào mua 888.000 cổ phiếu MNC, chiếm 11% vốn điều lệ với giá 3.100 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu MNC trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MNC trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (mã MNC-HNX) vừa thông báo về đợt chào mua công khai cổ phiếu của ông Hồ Huy.
 
Theo đó, ông Hồ Huy dự kiến chào mua 888.000 cổ phiếu MNC, chiếm 11% vốn điều lệ với giá 3.100 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch là 1.021.200 cổ phiếu, chiếm 12,65% vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện chào mua từ ngày 21/3 đến ngày 21/4. Phương thức thực hiện chào mua công khai qua đại lý chào mua.

Ông Huy cho biết, do đã thu xếp được nguồn tài chính ổn định nên thực hiện mua lại lượng cổ phiếu này để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại MNC. Dự kiến kế hoạch hoạt động sau khi chào mua là tiếp tục điều hành để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu, lấy hoạt động kinh doanh vận tải làm cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị trường vận tải miền Trung.

Trước đó, ngày 24/12/2012, ông Huy đã thực hiện bán 888.000 cổ phiếu MNC để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, số lượng cổ phiếu hiện ông Huy đang nắm giữ đến nay là 133.200 cổ phiếu, chiếm 1,65% vốn điều lệ.