16:22 27/02/2013

Ông Hồ Sỹ Long thôi làm Phó tổng giám đốc PET

Hà Anh

ông Hồ Sỹ Long thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PET kể từ ngày 1/3

Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Hồ Sỹ Long thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PET kể từ ngày 1/3.

Như vậy, Ban tổng giám đốc của PET còn lại 5 thành viên. Trong đó, Tổng giám đốc là ông Phùng Tuấn Hà và 4 phó tổng giám đốc là bà Phạm Thị Hồng Điệp, ông Vũ Tiến Dương, Nguyễn Xuân Hùng và Bùi Anh Dũng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu quý 4/2012 của PET đạt 2.615,66 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 10.457,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 57,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 216 tỷ đồng.