17:13 13/08/2012

Ông Kiều Hữu Dũng: “Hoạt động tại SBS vẫn ổn định”

Thu Thủy

Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank đã có thông báo về tình hình hoạt động của Công ty

Theo ông Dũng, ngày 10/8/2012, SBS đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại SBS.
Theo ông Dũng, ngày 10/8/2012, SBS đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại SBS.
Ngày 13/8, ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (mã SBS) đã có thông báo về tình hình hoạt động của Công ty.

Theo ông Dũng, ngày 10/8/2012, SBS đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại SBS.

Mặc dù vậy, SBS cho biết, tình hình hoạt động tại Công ty vẫn được duy trì ổn định. Áp lực thanh toán nợ tại SBS là không đáng kể, SBS hoàn toàn có khả năng chi trả các khoản nợ hiện tại.

Cũng theo Chủ tịch SBS, tại thời điểm 10/8/2012, số dư tài khoản chuyên dụng (quản lý tiền của nhà đầu tư) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là 214.964.519.186 đồng và thặng dư tiền mặt từ việc bán trái phiếu chuyển đổi gửi tại Sacombank là 547 tỷ đồng.

Tổng số nhân sự hiện tại của SBS là 168 nhân sự (theo báo cáo tình hình hoạt động tháng 7/2012).

Trước đó, ngày 16/6/2012, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, SBS cũng đã tiến hành thay thế gần như tất cả các thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát. Theo kết quả báo cáo tài chính quý 1/2012, số lỗ lũy kế trong hoạt động kinh doanh vượt con số 1.400 tỷ đồng.