22:13 20/08/2013

Ông Kiều Hữu Dũng thôi chức Chủ tịch SBS

Hà Anh

Ông Kiều Hữu Dũng thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị SBS từ ngày 19/8 theo nguyện vọng cá nhân

Ông Kiều Hữu Dũng.
Ông Kiều Hữu Dũng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) vừa công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo đó, SBS thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày 19/8 theo nguyện vọng cá nhân.

Được biết, ông Kiều Hữu Dũng sinh năm 1967, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị SBS từ tháng 6/2012. Hiện ông Dũng  vẫn là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank).

Trước đó, vào tháng 3, bốn thành viên Hội đồng Quản trị SBS là ông Phạm Nhật Vinh - Phó chủ tịch thường trực, ông Võ Duy Đạo - Phó chủ tịch, ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Mạc Hữu Danh - thành viên Hội đồng Quản trị SBS đã đồng loạt xin từ nhiệm.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của SBS mẹ, doanh thu của công ty đạt hơn 29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lưu ý của đơn vị kiểm toán, vốn chủ sở hữu của SBS bị âm 249 tỷ đồng do công ty phát sinh lỗ lũy kế là 1.765 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn khả dụng của công ty tại ngày 30/6 không đáp ứng yêu cầu theo quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính.

Đồng thời, công ty vẫn còn tồn đọng các khoản nợ phải trả chưa được xử lý như khoản phải trả cho trái chủ đã quá hạn trị giá 130 tỷ đồng; khoản phải trả bị quá hạn liên quan đến các hợp đồng mua các cổ phiếu chưa niêm yết trị giá 59 tỷ đồng.

Các khoản phải trả hợp đồng môi giới mua chứng khoán đã quá hạn thanh toán trị giá 50 tỷ đồng. Các vấn đề này gây ra mối nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong một tương lai gần.