14:00 19/10/2017

Ông Lê Hồng Phương chính thức trở thành Tổng giám đốc NCB

Ngọc Hà

NCB quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ngân hàng kể từ ngày 18/10/2017 trên cơ sở phê chuẩn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Lê Hồng Phương, đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động, quản 
lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ông Lê Hồng Phương, đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động, quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ngân hàng kể từ ngày 18/10/2017 trên cơ sở phê chuẩn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Lê Hồng Phương sinh năm 1976, trưởng thành ban đầu từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động, quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông đã gắn bó với NCB từ năm 2015 và trực tiếp phụ trách công tác quản lý chiến lược, xây dựng hệ thống và điều hành hoạt động vận hành chung của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Phương được hội đồng quản trị giao đảm trách hoạt động hợp tác quốc tế và trực tiếp điều hành dự án lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài mà NCB đã ký kết với đối tác tư vấn quốc tế từ đầu năm 2017.

Theo NCB, việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc là bước đi có tính chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới của Ngân hàng, hiện thực hóa mục tiêu đưa NCB trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về hiệu quả, ứng dụng số và tạo sự khác biệt bằng mô hình nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp.