16:04 30/01/2013

Ông Lê Hùng Dũng không sở hữu cổ phiếu Eximbank

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB) công bố báo cáo quản trị năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) công bố báo cáo quản trị năm 2012.

Trong đó, EIB có cổ đông lớn là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) do ông Naoki Nishizawa - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị EIB, làm đại diện đang nắm giữ 185,33 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 15%.

Tiếp theo là, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Vietcombank (mã VCB) do ông Nguyễn Ngọc Ban - thành viên Hội đồng Quản trị EIB, đang nắm giữ 101,2 triệu cổ phiếu, chiếm gần 8,2% vốn điều lệ tại Eximbank.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), do ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị EIB, Chủ tịch Hội đồng thành viên SJC; người đại diện phần vốn góp của SJC tại Eximbank, nắm giữ 25,62 triệu cổ phiếu, chiếm 2,07% vốn điều lệ tại Eximbank.

 Trong khi đó, các thành viên Ban kiểm soát sở hữu 336.749 cổ phiếu, chiếm 0,027% cổ phần và Ban điều hành nắm giữ 503.697 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ của Eximbank.

Đáng chú ý là, ông Naoki Nishizawa - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị EIB; ông Nguyễn Ngọc Ban - thành viên Hội đồng quản trị EIB; ông Philip Simon Rupert Skevington - thành viên Hội đồng quản trị độc lập; ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị EIB và các thành viên trong gia đình của ông Dũng và hai cá nhân đại diện góp vốn của SMBC và VCB tại EIB không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của EIB.

Tương tự, ông Trương Văn Phước - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nắm giữ 266.423 cổ phiếu Eximbank, chiếm hơn 0,02% vốn điều lệ...