12:08 27/06/2017

Ông Nguyễn Đăng Quang không còn là Chủ tịch của Masan Consumer

Bạch Dương

Ông Trương Công Thắng giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Masan Consumer thay cho ông Nguyễn Đăng Quang

Ông Nguyễn Đăng Quang.
Ông Nguyễn Đăng Quang.
Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/6 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (mã chứng khoán MCH) đã thông qua việc tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 lên 6 thành viên.

Đại hội đã quyết định bầu bổ sung ông Trương Công Thắng vào Hội đồng quản trị kỳ này. Đồng thời, Hội đồng quản trị của Masan Consumer đã cử ông Trương Công Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật cho công ty thay cho ông Nguyễn Đăng Quang.

Ông Thắng từng giữ chức Tổng giám đốc của Masan Consumer, tuy nhiên, sau đó đã xin từ nhiệm vì lý cá nhân. Thay vào vị trí đó là ông Seokhee Won.

Gần đây Massan Consumer có nhiều xáo trộn nhân sự. Mới đây, Hội đồng quản trị công ty mẹ Masan cũng quyết định miễn nhiệm ông Lê Trung Thành khỏi chức vụ Phó tổng giám đốc công ty - sáng kiến chiến lược MSN chỉ sau gần 6 tháng giữ chức vụ này.

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1963 ở Quảng Trị, có bằng tiến sĩ Vật lý hạt nhân, có thời gian dài học tập và sinh sống ở Đông Âu. Hiện ông Quang vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Tập đoàn Masan (côn ty mẹ của Masan Consumer). Ngoài ra, ông còn là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Techcombank, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Tính đến ngày 27/6, tài sản cá nhân của ông cho các tổ chức như Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan sở hữu 523 triệu cổ phiếu MSR, tương ứng 7.798 tỷ đồng, vợ ông là bà Nguyễn Hoàng Yến cũng sở hữu MCH, MSN gần 2.000 tỷ đồng.