10:21 28/11/2012

Ông Nguyễn Mạnh Linh thôi chức Chủ tịch PVR

Hà Anh

Bà Dương Thị Cẩm Thủy, Ủy viên được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho ông Nguyễn Mạnh Linh, từ 19/11

Ông Nguyễn Mạnh Linh.<br>
Ông Nguyễn Mạnh Linh.<br>
Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/11/2012.

Theo đó, bà Dương Thị Cẩm Thủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho ông Nguyễn Mạnh Linh, từ ngày 19/11/2012. Đồng thời, ông Linh cũng không còn là thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 19/11/2012.

Ông Lê Quang Thụ và bà Lê Thị Ánh Tuyết được bầu vào làm thành viên Hội đồng Quản trị và sẽ xin ý kiến cổ đông vào kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Như vậy, hiện thành viên Hội đồng Quản trị của PVR có 5 thành viên gồm: Chủ tịch là bà Dương Thị Cẩm Thủy, ông Vũ Trọng Toàn - Phó chủ tịch, và các ủy viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Nguyễn Ngọc Minh, ông Bùi Ngọc Hưng và ông Đoàn Văn An.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần quý 3 đạt 61 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 5,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVR đạt 22,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 4,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công báo lãi 31,8 tỷ đồng.