17:54 23/07/2007

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Đức Thọ

Quốc hội đã chính thức bầu xong các chức danh Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch cùng 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN
Quốc hội đã chính thức bầu xong các chức danh Chủ tịch, 4 phó chủ tịch cùng 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII.

Theo đó, với 483 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,97%, Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XII. 4 phó chủ tịch mới của Quốc hội bao gồm:

Ông Nguyễn Đức Kiên (Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thương vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khoá XI) với 477 phiếu, chiếm 96,75% tổng số đại biểu.

Ông Uông Chu Lưu (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp): 463 phiếu, chiếm 93,91%.

Bà Tòng Thị Phóng (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương): 449 phiếu, chiếm 91,08%.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn (Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5): 456 phiếu, chiếm 92,49%.

13 y viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII gồm:

Ông Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội khoá XI.

Bà Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Hà Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tây

Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban dân nguyện, Quốc hội khoá XI.

Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UB Văn hoá - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội khoá XI.

Ông Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương.

Ông Trần Thế Vượng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật khoá XI.

Ông Trần Đình Đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Sau khi tái đắc cử, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ sát cánh cùng đại biểu Quốc hội đổi mới phương pháp công tác, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác lập pháp, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.

Đồng thời, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước cũng sẽ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thường xuyên liên hệ gắn bó với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, phản ảnh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan hữu quan của Nhà nước.