14:35 05/09/2013

Ông Nguyễn Quốc Hương làm quyền Tổng giám đốc Eximbank

Hà Anh

Eximbank bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương - Phó tổng giám đốc Eximbank, làm quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 5/9

Giao dịch tại Eximbank.<br>
Giao dịch tại Eximbank.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) thông báo bổ nhiệm nhân sự cao cấp.

Theo đó, Eximbank bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương - Phó tổng giám đốc, điều hành hoạt động Eximbank với chức danh quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 5/9.

Ông Nguyễn Quốc Hương sinh năm 1971, có học vị Thạc sĩ kinh tế. Ông Hương công tác tại Eximbank từ năm 1993 tại phòng tín dụng cho đến đầu năm 2005. Tháng 2/2006, ông Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Eximbank.

Hiện, ông Nguyễn Quốc Hương đang nắm giữ hơn 41.600 cổ phiếu EIB, chiếm tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ của Eximbank.

Cùng ngày 5/9, Eximbank bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, kế toán trưởng, giữ chức danh Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Eximbank.

Trước đó, ngày 30/8, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Căn cứ theo điều lệ của Eximbank, ông Trương Văn Phước sau khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đã không còn là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của ngân hàng.

Như vậy, Ban điều hành của Eximbank có 12 thành viên gồm: ông Nguyễn Quốc Hương - quyền Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc, ông Trần Tấn Lộc, ông Tô Nghị, ông Đào Hồng Châu, bà Đinh Thị Thu Thảo, ông Kenji Kuroki, ông Nguyễn Thanh Nhung, bà Văn Thái Bảo Nhi, ông Mitsuaki Shiogo, bà Bùi Đỗ Bích Vân, ông Lê Anh Tú và ông Hồ Hoàng Vũ.