07:43 15/01/2013

Ông Nguyễn Văn Thắng thôi làm Phó tổng giám đốc BSI

Hà Anh

Ông Nguyễn Văn Thắng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc BSI để nhận nhiệm vụ mới tại BIDV, kể từ ngày 15/1/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI-HOSE) công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc BSI để nhận nhiệm vụ mới tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kể từ ngày 15/1/2013.

Được biết, ông Thắng đã làm việc tại BIDV từ năm 2001 và được bổ nhiệm làm Phó giám đốc BSI từ năm 2007.

Như vậy, Ban lãnh đạo BSI gồm có 4 thành viên gồm: ông Đỗ Huy Hoài - Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc gồm: bà Trần Thị Thu Thanh, ông Lê Quang Huy và ông Nguyễn Quốc Tín.