11:13 27/04/2014

Ông Phạm Huy Hùng thôi đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước quyết định thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank

Ông Phạm Huy Hùng, sinh năm 1954, đã gắn bó với VietinBank 25 năm qua, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ tháng 11/2007.<br>
Ông Phạm Huy Hùng, sinh năm 1954, đã gắn bó với VietinBank 25 năm qua, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ tháng 11/2007.<br>
Ngày 26/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-NHNN về việc cử người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
 
Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cử các nhân sự đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước và tại VietinBank để làm người đại diện vốn.

Cụ thể: ông Nguyễn Văn Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VietinBank đại diện 40%; ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước đại diện 30%; ông Cát Quang Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) VietinBank đại diện 30%.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-NHNN về việc để cán bộ thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank.

Theo đó, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank, thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này.

Những quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.