13:08 18/08/2012

Ông Thân Đức Nam thôi làm Tổng giám đốc Cienco 5

Nhật Bình

Ông Thân Đức Nam hiện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cienco 5

Ông Thân Đức Nam và ông Hà Hùng.
Ông Thân Đức Nam và ông Hà Hùng.
Ngày 17/8, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Cienco 5 và quyết định chuyển 4 doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Theo đó, ông Hà Hùng, Phó tổng giám đốc Cienco 5 được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Cienco 5, thay cho ông Thân Đức Nam.

Như vậy, ông Thân Đức Nam hiện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cienco 5.

Ngoài việc bổ nhiệm trên, các Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Sửa chữa đường bộ Đắk Lắk chính thức là Công ty con trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con của Cienco 5.