06:07 19/10/2012

Ông Trần Hùng Huy rút khỏi Hội đồng Thành viên ACBS

Hà Anh

Ông Trần Hùng Huy hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ACB

Ông Trần Hùng Huy thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thành viên ACBS kể từ ngày 17/10/2012.
Ông Trần Hùng Huy thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thành viên ACBS kể từ ngày 17/10/2012.
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) vừa công bố thông tin thay Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Cụ thể, căn cứ theo quyết định của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), ông Trần Hùng Huy thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thành viên ACBS kể từ ngày 17/10/2012. Đồng thời, bổ nhiệm ông Phạm Phú Khôi giữ chức vụ này.

Ông Trần Hùng Huy hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ACB.

Trước đó, ông Lê Vũ Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trịnh Kim Quang - thành viên Hội đồng thành viên ACBS cũng đã thôi giữ các chức vụ đương nhiệm. Ông Bùi Tấn Tài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên của ACBS thay thế ông Lê Vũ Kỳ.