07:34 25/03/2015

Ông Trần Mạnh Hùng chính thức làm Chủ tịch VNPT

Thủy Diệu

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">&nbsp;Ông Trần Mạnh Hùng.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">&nbsp;Ông Trần Mạnh Hùng.</span>
Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Trước đó, ngày 4/3/2015, sau khi Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận nghỉ hưu theo chế độ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch.

Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959 và bắt đầu làm việc tại VNPT từ năm 1981. 

Ông Hùng đã từng làm việc tại Công ty Viễn thông Quốc tế, Ban Viễn thông của VNPT và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VNPT từ năm 1999. Đến năm 2007, VNPT thay đổi mô hình tổ chức thì ông Hùng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên của VNPT và Giám đốc Viễn thông Hà Nội.

Tháng 8/2013, ông Trần Mạnh Hùng chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT thay cho ông Vũ Tuấn Hùng.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 hồi đầu năm, tập đoàn này đặt mục tiêu đạt tổng lợi nhuận 2.935 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 87.500 tỷ và nộp ngân sách nhà nước là 3.100 tỷ.