11:28 28/05/2015

Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu FLC

Hà Anh

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu FLC

Tập đoàn FLC Group.<br><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div>
Tập đoàn FLC Group.<br><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div>
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu FLC. Thời gian giao dịch dự kiến từ 1/6 đến 1/7/2015, phương phức giao dịch là thoả thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, ông Quyết nắm giữ 31.673.040 cổ phiếu, tương ứng 8,45% vốn điều lệ. Như vậy, nếu thành công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình lên mức 15,12% vốn điều lệ, tương ứng với 56.673.040 cổ phiếu FLC.

Hiện, cổ phiếu FLC đang giao dịch ở mức giá quanh 9.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ông Quyết sẽ dự chi trên 220 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, FLC công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, FLC sẽ phát hành gần 75 triệu cổ phần với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2014.

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 29/5/2015.