18:48 10/10/2012

Ông Trương Đình Anh rời ghế Chủ tịch FPT Telecom

Nhật Bình

Bà Chu Thị Thanh Hà sẽ thay ông Trương Đình Anh đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom

Ông Trương Đình Anh.
Ông Trương Đình Anh.
Theo thông báo của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), kể từ ngày 1/10/2012, Công ty đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom của ông Trương Đình Anh theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, FPT Telecom đã bầu bà Chu Thị Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Trương Đình Anh.

Hiện Hội đồng Quản trị FPT Telecom gồm Chủ tịch Chu Thị Thanh Hà và các ủy viên Trương Đình Anh, Trương Gia Bình, Lê Quang Tiến, Lê Huy Chí, Nguyễn Thành Nam và Bùi Quang Ngọc.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Trương Đình Anh và bổ nhiệm ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT tạm thời kiêm nhiệm làm Tổng giám đốc FPT từ ngày 26/9/2012.

Lý do ông Trương Đình Anh nêu trong đơn xin từ nhiệm Tổng giám đốc FPT là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và Hội đồng Quản trị.

Ông Trương Đình Anh sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1992. Ông gia nhập FPT từ năm 1993.