15:40 01/12/2011

Ông Trương Gia Bình không còn là cổ đông lớn nhất tại FPT

Hà Anh

Orchid Fund Private Limited, quỹ đầu tư đến từ Singapore, đã trở thành cổ đông lớn nhất của FPT, khi chiếm 8,129% vốn điều lệ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Trương Gia Bình hiện nắm giữ 15.634.856 cổ phiếu, chiếm 8,08% vốn điều lệ FPT.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Trương Gia Bình hiện nắm giữ 15.634.856 cổ phiếu, chiếm 8,08% vốn điều lệ FPT.
Orchid Fund Private Limited, quỹ đầu tư đến từ Singapore, đã trở thành cổ đông lớn nhất của FPT, khi chiếm 8,129% vốn điều lệ.

Ủy ban Chứng khoán vừa công bố thông tin, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần FPT là Orchid Fund Private Limited đã báo cáo về thay đổi sở hữu. Cụ thể, đến ngày 30/11, Orchid Fund Private Limited đã thực hiện mua thêm 2.549.820 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 17.564.000 cổ phiếu; chiếm 8,129% vốn điều lệ FPT.

Như vậy, Orchid Fund đã trở thành cổ đông lớn nhất của FPT, tiếp đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Trương Gia Bình nắm giữ 15.634.856 cổ phiếu, chiếm 8,08% vốn điều lệ; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 13.311.840 cổ phiếu, chiếm 6,88% vốn điều lệ; Red River Holding nắm giữ 10.526.793 cổ phiếu, chiếm 5,44% vốn điều lệ; Deutsche Bank AG London nắm giữ 10.292.542 cổ phiếu, chiếm 5,32% vốn điều lệ; ông Bùi Quang Ngọc nắm giữ 8.087.163 cổ phiếu, chiếm 4,18% vốn điều lệ; Japan Asia Securities Co., Ltd nắm giữ 5.279.950 cổ phiếu, chiếm 2,73% vốn điều lệ; ông Đỗ Cao Bảo nắm giữ 5.123.198 cổ phiếu, chiếm 2,65% vốn điều lệ, ông Hoàng Minh Châu nắm giữ 4.953.608 cổ phiếu, chiếm 2,56% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thành Nam nắm giữ 3.653.585 nắm giữ, chiếm 1,89% vốn điều lệ và Vietnam Equity Holding nắm giữ 3.636.506 cổ phiếu, chiếm 1,88% vốn điều lệ.

Orchid Fund Private Limited đã đăng ký mua 6.378.481 cổ phiếu FPT trong thời gian từ ngày 4/11/2011 đến ngày 4/1/2012. Có trụ sở đăng ký tại Singapore, quỹ này hiện cũng đang nắm giữ 20 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 3,9% cổ phần của tập đoàn Masan.