17:05 21/12/2009

OPC, DHC và HRC công bố kết quả kinh doanh 11 tháng

N.Anh

OPC, DHC và HRC vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

Trong 11 tháng, HRC giao bán 5.682 tấn cao su và đạt doanh thu hơn 176 tỷ đồng.
Trong 11 tháng, HRC giao bán 5.682 tấn cao su và đạt doanh thu hơn 176 tỷ đồng.
OPC, DHC và HRC vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009 với doanh thu đạt 334 tỷ đồng - bằng 145,2 kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 61 tỷ đồng - bằng 148,8% kế hoạch năm. Theo OPC, doanh thu thực hiện cả năm 2009 ước đạt 360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 65 tỷ đồng.
 
* Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC) công bố doanh thu tháng 11/2009 đạt gần 8 tỷ đồng, kũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 108,113 tỷ đồng - bằng 54,13%. Lợi nhuận sau thuế tháng 11 đạt 1,044 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt gần 15,5 tỷ đồng - bằng 95,77% kế hoạch năm.
   
* Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC) công bố trong tháng 11/2009, công ty đã khai thác được 711 tấn mủ cao su, lũy kế 11 tháng đạt 4.398 tấn, bằng 88% kế hoạch khai thác năm 2009.

Tháng 11/2009, công ty giao bán 735 tấn với doanh thu đạt 27 tỷ đồng, giá bán bình quân 36,8 triệu đồng/ tấn. Trong 11 tháng, công ty giao bán 5.682 tấn và đạt doanh thu hơn 176 tỷ đồng.