17:02 17/09/2008

OPC được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc

N.Anh

HOSE đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được niêm yết 8,19 triệu cổ phiếu

Ngày 16/9/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được niêm yết 8,19 triệu cổ phiếu trên sàn Tp.HCM.

Theo HOSE, để được cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có vốn điều lệ là 81,9 tỷ đồng, trụ sở chính tại: số 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Tp.HCM.

Được biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2008 của OPC đạt gần 23 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2008 đạt hơn 120 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2008 đạt hơn 11,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2008 đạt hơn 18,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2008 đạt 10,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.027 đồng.